© 2020 by IN - Peel Zonder Grenzen - 

INFORMATIE PZG2020

Peel Zonder Grenzen is hét dorpsspel van Meijel met listige quizvragen en sportieve activiteiten verdeeld in een aantal categorieën. Deze vragen en opdrachten zijn gebundeld in het Peelboek, het handboek en de rode draad van Peel Zonder Grenzen. 

Aan het eind van de dag wordt een finale-spel gespeeld waar alle teams gebundeld worden en zo bepalen wie als winnend team uit de bus komt. 

1. Algemeen

1.1   Peel Zonder Grenzen (hierna PZG) is een spel waarbij – in teamverband – opdrachten uitgevoerd en vragen ingevuld moeten worden die uitgelegd worden in het ‘Peelboek’.

1.2  De organisatie en uitvoering van het PZG spel is volledig in handen van IN event management. 

1.3  Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de wetgeving betreffende verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

 

2. Teams

2.1   Een team bestaat uit minimaal 8 personen

2.2   Een team bestaat uit maximaal 12 personen

2.3   De minimale leeftijd voor deelname is 9 jaar (groep 6)

2.4   De teamcaptain moet minimaal 16 jaar zijn.

 

4. OVERIG

Deelname aan Peel Zonder Grenzen geschiedt geheel op eigen risico, de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgen. 

What some happy tennis students say: