INFORMATIE PZG2021

Peel Zonder Grenzen is hét dorpsspel van Meijel met listige quizvragen en sportieve activiteiten verdeeld in een aantal categorieën. Deze vragen en opdrachten zijn gebundeld in het Peelboek, het handboek en de rode draad van Peel Zonder Grenzen. 

Aansluitend aan het Peelboek wordt een finale-spel gespeeld waar alle teams gebundeld worden en zo

bepalen wie als winnend team uit de bus komt. 

Peel Zonder Grenzen is gegroeid naar het volwassen dorpsspel wat het is, met de herkenbare elementen waarvoor de deelnemers graag deelnemen. Echter vraagt de huidige tijd een aangepaste variant van het spel. Een variant met zo min mogelijk fysiek contact, maar toch de nodige uitdaging en listige spelvarianten. Zodoende is de organisatie op zoek gegaan naar een nieuwe modus; een Peel Zonder Grenzen verdeeld over een drietal datums waarbij elke datum een eigen Peelboek(je) kent met voldoende vragen en opdrachten. Maar wel met minder fysieke opdrachten waarbij je veel andere teams tegenkomt. 

Een tijd waarnaar we graag verlengen wordt ook meteen het thema van Peel Zonder Grenzen 2021: 't Méél van Vroeger!

Drie datums:

1. Vrijdagavond 16 april 2021 (deze gaat niet door i.v.m. geldende COVID-19 maatregelen)

2. Vrijdagavond 18 juni 2021

3. Zaterdag 7 augustus 2021

*alle datums onder voorbehoud m.b.t. de maatregelen die op dat moment gelden

1. ALGEMEEN

 1. KOSTEN

  1. ​De kosten voor deze editie bedragen € 50,- per team. Het bedrag voor inschrijving dien je direct bij inschrijving te voldoen. 

  2. Aanvullend is het mogelijk om op de verschillende datums nog overheerlijke eet én drink pakketten via Peel Zonder Grenzen te bestellen. 

 2. BETALING

  1. De betaling geschiedt middels het aanschaffen van een ticket bij voltooiing van de inschrijving. 

 3. ANNULEREN DEELNAME

  1. ​Annuleren van deelname is kosteloos tot 1 juni. Na deze datum wordt 25 euro ingehouden op het inschrijfgeld. 

 4. ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Voor deelname aan het Peel Zonder Grenzen gelden de volgende algemene voorwaarden;

   1. Deelname is op eigen risico;

   2. De contactpersoon bij inschrijving is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van zijn/haar team van de algemene voorwaarden, spelregels en reglement; met het inschrijven geeft de contactpersoon dat hij/zij akkoord is met algemene voorwaarden en het reglement en dat hij/zij deze regels zal delen met zijn/haar team.

   3. Een team bestaat uit minimaal 3 personen. Het maximaal aantal deelnemers per team is 6; (*zodoende kan er opgesplitst worden indien nodig)

   4. De minimale leeftijd van alle deelnemers is 9 jaar;

   5. Deelnemers mogen maar voor één team uitkomen gedurende het weekend. Misbruik hiervan kan voor beide teams leiden tot directe diskwalificatie;

   6. Het inschrijfgeld per ingeschreven team is € 50,- te voldoen voor de gestelde betalingstermijn is verlopen;

   7. Indien betaling niet tijdig plaats vindt, zal de inschrijving vervallen;

   8. Peel Zonder Grenzen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade voor, tijdens of na het evenement.

   9. Uitsluiting van deelname kan plaatsvinden door wangedrag of roekeloos gedrag. Dit wordt bepaald door de organisatie. Hierover wordt niet gediscussieerd;

   10. Spelregels worden vooraf verstrekt; tegen deze regels kan niet in beroep worden gegaan;

   11. Op- of aanmerkingen tijdens het weekend dienen aangemeld te worden bij de jury; de jury zal de opmerking in behandeling nemen en hierop reageren;

   12. Vervuiling van het terrein kan leiden tot diskwalificatie;

   13. Gebruik van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie;

   14. Tegen bovenstaande voorwaarden kan niet in beroep gegaan worden;

   15. Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of worden verklaard, blijven de overige voorwaarden staan. De voorwaarden zullen vervangen worden door voorwaarden die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen voorwaarden.

 5. INFORMATIEVOORZIENING

  1. ​Indien de inschrijvingen compleet zijn zal er contact opgenomen worden met de contactpersonen voor verdere informatie betreffende de komende editie van PZG. Contactpersonen en teamleden wordt geadviseerd regelmatig de website van PZG te bezoeken voor de laatste updates. De contactpersoon dient zijn team op de hoogte te houden van alle communicatie.

 6. CONTACT

  1. Indien je naar aanleiding van bovenstaande of algemene vragen hebt over de inschrijving en/of Peel Zonder Grenzen kun je een mail sturen aan pzg@im-in.nl of neem contact op via onze contact pagina op deze website. 

2. REGLEMENT

 1. Algemeen

  1. ​​Peel Zonder Grenzen (hierna PZG) is een spel waarbij – in teamverband – opdrachten uitgevoerd en vragen ingevuld moeten worden die uitgelegd worden in het ‘Peelboek’.

  2. De organisatie en uitvoering van het PZG spel is volledig in handen van IN event management. 

  3. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de wetgeving betreffende verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

 2. Teams

  1. Een team bestaat uit minimaal 3 personen

  2. Een team bestaat uit maximaal 6 personen

  3. De minimale leeftijd voor deelname is 9 jaar (groep 6)

  4. De teamcaptain moet woonachtig zijn in Meijel.

 3. Inschrijving

  1. De inschrijving start op donderdag 9 februari 2021. 

  2. De inschrijving sluit op maandag 31 mei 2021.

  3. Een team kan zich alleen inschrijven voor PZG via het officiële inschrijfformulier op de website www.peelzondergrenzen.nl. Dit formulier moet volledig ingevuld zijn.

  4. Het inschrijfformulier moet ingezonden worden door de teamcaptain. De organisatie communiceert vervolgens via de teamcaptain met het team.

  5. De kosten voor deelname aan Peel Zonder Grenzen 2021 bedragen € 50,- per team. Hierin zijn de kosten van het spel. Dit bedrag is samengesteld op basis van een team van maximaal 6 personen.

 4. Deelname aan PZG

  1. Na inschrijving en betaling ontvangt ieder team een bevestiging van deelname.

  2. Op de avonden zelfs krijgt het team vanaf 18:30 uur de gelegenheid het `Peelboek' te verdienen met het gezamenlijke kick-off onderdeel. 

  3. Het team vult in het Peelboek de antwoorden op de verschillende vragen in.      

  4. De uit te voeren opdrachten worden onder toeziend oog van juryleden genoteerd.

  5. Het Peelboek kan op een door het team te kiezen locatie ingevuld worden.

  6. Het Peelboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld.

  7. Het ingevulde Peelboek moet op de avond dat het spel gespeeld wordt om uiterlijk 23:30 uur ingeleverd worden bij het`PZG husj'. De klok van de organisatie wordt hierbij als bindende factor gehanteerd.

 5. Prijsuitreiking

  1. Voor ieder goed antwoord krijgt het team punten, aan de hand van het antwoordblad dat in handen is van de organisatie.

  2. Voor ieder goed uitgevoerde opdracht krijgt het team punten, toegewezen door de aanwezige jury.

  3. Over deze puntentoewijzingen kan niet worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

  4. Een niet of slecht leesbaar antwoord betekend dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.

  5. Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

  6. Bij een gelijk aantal punten zal de organisatie de plaatsen verdelen op volgorde van inlevering van de Peelboeken.

  7. Het team dat de eerste plaats heeft behaald, ontvangt de PZG trofee.

  8. De uitreiking van PZG wordt tijdens de laatste Peel Zonder Grenzen op zaterdag 7 augustus 2021 bekend gemaakt.

  9. Discussie of correspondentie over de uitslag van PZG is niet mogelijk.

 6. Tot slot

  1. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie bindend zijn.

  2. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van PZG; deelname geschiedt geheel op eigen risico. 

3. ORGANISATIE

De organisatie van Peel Zonder Grenzen is in handen van een aantal Meijelse vrijwilligers én ondernemers. 

Organisatie spel-element Peel Zonder Grenzen. 

Het spelelement van Peel Zonder Grenzen is groep vrijwilligers die fanatiek en met enthousiasme de organisatie op zich nemen. Deze vrijwilligers hebben allen hun eigen verantwoordelijkheden en taken binnen Peel Zonder Grenzen.

*Arjan van Ansem - Peelboek

*Froukje Simons - Peelboek

*Lotte Thijssen - Peelboek & communicatie

*Ivo Naus - Peelboek, verenigingen en PZG Partners + algemene leiding & mede-eindverantwoordelijk

Naast deze fanatieke groep vrijwilligers zijn er ook nog een aantal Meijelse ondernemers betrokken bij de realisatie van Peel Zonder Grenzen, deze richten zich met name op de feestavonden met bijbehorende horeca. 

                                 

 1. IN event management:  PZG-spel en communicatie

 2. Partyverhuur D'n Hangtafel: evenementen materialen & faciliteiten​

 3. NGS Audiotechniek: technische ondersteuning​

 4. De Heere Van Meijel: horeca & feestavonden

4. OVERIG

Deelname aan Peel Zonder Grenzen geschiedt geheel op eigen risico, de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgen. 

Het inschrijfgeld bedraagt een eenmalig bedrag van € 50,00 per team. Het inschrijfgeld moet samen met de inschrijving vóór 4 april compleet zijn, anders is er geen deelname aan PZG 2021 mogelijk.

What some happy tennis students say: